Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Рашки

20.02.2019. године, Рашка

Дана 20.02.2019. године у свечаној сали Прекршајног суда у Рашки, у 11.30 часова, одржана је седница судија на којој је коментарисан Годишњи извештај о раду за 2018. годину, односно за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године.