Informatori o radu Prekršajnog suda u Raški


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Raški i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Raški

 36350 Raška, Miluna Ivanovića b.b.
PAK: 569203
Matični broj: 17774042
PIB: 106400610

 036 736 243
 036 737-570
 prekrsajnisudraska@mts.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Raški ažuriran 12.01.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Raški ažuriran 01.06.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Raški ažuriran 04.10.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Raški ažuriran 28.01.2011. godine Ms Word Pdf