Информатори о раду Прекршајног суда у Рашки


Основни подаци о Прекршајном суду у Рашки и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Рашки

 36350 Рашка, Милуна Ивановића б.б.
ПАК: 569203
Матични број: 17774042
ПИБ: 106400610

 036 736 243
 036 737-570
 prekrsajnisudraska@mts.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Рашки ажуриран 12.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Рашки ажуриран 01.06.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Рашки ажуриран 04.10.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Рашки ажуриран 28.01.2011. године Ms Word Pdf