Одржан састанак свих запослених Прекршајног суда у Рашки

05.03.2019. године, Рашка

Дана 05.03.2019. године, у 13.00 часова у просторијама Прекршајног суда у Рашки одржан је састанак свих запослених због повећаног обима посла у прекршајном суду и привремене спречености за рад већег броја запослених.