Судије Прекршајног суда у Рашки


Распоред судија у седишту суда


1. Зорка Марић, председник суда
2. Драгана Ђурђевић, заменик председника суда
3. Ратка Караџић