Портпарол Прекршајног суда у Рашки


Послове портпарола суда обавља председник суда Зорка Марић.

Техничко лице за контакт, записничар Јелица Томовић.

 036 736 243
 prekrsajnisudraska@mts.rs