Javne nabavke Prekršajnog suda u Raški, 2018. godina


Postupaka javnih nabavki nije bilo, korišćena je samo narudžbenica