Kontakti Prekršajnog suda u Raški


Prekršajni sud u Raški


 36350 Raška, Miluna Ivanovića b.b.
PAK: 569203


Matični broj: 17774042
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400610

Sudska uprava


 036 736 243
 036 737-570
 prekrsajnisudraska@mts.rs

Pisarnica


Upravitelj pisarnice, Suzana Košanin

 036 736 243 lokal 106

Referent za prijem, overu i ekspediciju

 036 736 243 lokal 108

Referenti izvršenja

 036 736 243 lokal 105

Računovodstvo


Šef računovodstva, Mirjana Cvetić

 036 733-972