Oglasna tabla Prekršajnog suda u Raški


15.04.2019. godine, Raška

Prekršajni sud u Raški oglašava Interni konkurs za radno mesto na izvršnim predmetima.

Formular prijave na konkurs za radno mesto na izvršnim predmetima

Preuzmite dokument

15.04.2019. godine, Raška

Prekršajni sud u Raški oglašava Interni konkurs za radno mesto sudijski pomoćnik.

Formular prijave na konkurs za radno mesto sudijski pomoćnik

Preuzmite dokument