Portparol Prekršajnog suda u Raški


Poslove portparola suda obavlja predsednik suda Zorka Marić.

Tehničko lice za kontakt, zapisničar Jelica Tomović.

 036 736 243
 prekrsajnisudraska@mts.rs