Sudije Prekršajnog suda u Raški


Raspored sudija u sedištu suda


1. Zorka Marić, predsednik suda
2. Dragana Đurđević, zamenik predsednika suda
3. Ratka Karadžić