Јавне набавке Прекршајног суда у Рашки, 2018. година


Поступака јавних набавки није било, коришћена je само наруџбеница