Правилници и акти Прекршајног суда у Рашки


Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Рашки, 07.03.2019. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног суда у Рашки за 2019. годину, 28.01.2019. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Рашки, 15.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Рашки, 02.12.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о поклононима судија и запослених у Прекршајном суду у Рашки, 30.12.2013. године Ms Word Pdf