Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Raški

20.02.2019. godine, Raška

Dana 20.02.2019. godine u svečanoj sali Prekršajnog suda u Raški, u 11.30 časova, održana je sednica sudija na kojoj je komentarisan Godišnji izveštaj o radu za 2018. godinu, odnosno za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.